меню сайта

вход

мой Донецк

 

Полянин Юрий Анатольевич. Дистанционное обучение

Вивчення інтересів відвідувачів клубних установ

Вивчення інтересів відвідувачів клубних установВивчення інтересів відвідувачів клубних установ

 З метою виявленя слабких місць у роботі КДУ, а також вивчення духовних інтересів відвідувачів клубних установ, існують різні засоби  та методи фіксації результатів  аналізів, до них ми відносимо:

а) протоколювання –запис усього повністю;

б) класифікаційне реєстрування;  

в) спостереження з технічною фіксацією (відеозйомка або  наявність аудіоматериалу).

    Розглянемо методи  які допомогають нам мати об'єктивну  уяву   про дійсний стан КДД  у культзакладах .

 Контент-Аналіз – вивчення й ретельний аналіз документації клубної установи. Це можуть бути журнали обліку роботи, журнали відвідування заходів, а так само індивідуальні плани роботи культрапрацівників,  у яких відбита їхня діяльність, пов'язана з організацією роботи колективів, засобу підвищення матеріально-технічної бази, як  колективу так і культзакладу в цілому, питання або проблеми, пов'язані з  організацією учбово–творчого процесу й  самоосвіти кожного фахівця – культпрацівника

Бесіди – уявляють  собою спеціальний організаційний момент обміну думками, у ході якого  з'ясовуються позиції сторін  у сформульованих питаннях.

Бесіди бувають:

а) вільні ;

б) інтерв'ю;

в) програмні;

Вільна  бесіда  виникає в невимушеній, дружній обстановці. Така бесіда не може заздалегідь плануватися, оскільки вона народжується сама по собі, а от  питання інтерв'ю обговорюються заздалегідь, хоча-би взагалі. Тому, що інтервьюючий чітко  знає  своє завдання й ставить таке запитання, які дозволяють найбільше швидко одержати  необхідну інформацію.

Спостереження.   В   умовах клубної системи  одним з найбільш доступних і ефективних методів вивчення вільного часу є спостереження за характером відпочинку різних  категорій відвідувачів.

Спостереження буває:

 1.Тривале нефіксоване

2. Короткочасне фіксоване

3. Негласне (не має права втручання)

4. Включне (коли спостерігач є членом колективу).

Анкетування – це листовна відповідь на запитання в писемній формі. Цей засіб одержання інформації найбільш зручний і ефективний.  У писемній формі набагато простіше відповісти на кожне питання.

Для складання анкет розробляється спеціальний опитний аркуш.

По змісту питання діляться на групи :

 а) по фактах (вік, стать, професія);

б) питання про дії (читав, бачив, був присутній);

в) питання  на з'ясування почуттів (як на тебе впливає той чі інший фак, пов'язаний з діяльністю культзакладу).

За  формою  питання бувають : відкриті, наприклад:  «які заходи  ПК  ви відвідуєте?»,  або закриті – дають зразкові  відповіді  на задані питання.

Формулювання питання

-  Питання повинні  бути ясними  і точними. Вони разраховані  на найнижчий рівень, якщо це не спеціально підготовлена аудиторія.

- Питання повинні  сприйматися швидко.

-  Не можна ставити загальні питання, на які не можливо дати конкретну відповідь.

-  Не можна підказувати відповідь або підводити до неї.

- Не можна ставити запитання, які ставлять людину в неприємне положення.

-  Питання не повинні повторювати  одне  одного, дублювання виключається.

Розглянемо тепер відкриті й закриті питання.

 Закритими називаються такі питання, які включають можливі варіанти відповідей. Наприклад, респондентові пропонують вибрати одну з оцінок (добре, середньо, погано), йому залишається лише підкреслити обрану їм оцінку, при цьому не оргументувати свій вибір.

Відкриті питання  не містять можливих варіантів відповідей, респондент повинен самостійно, спираючись на своє  особисте    ставлення  до  предмету обговорення,  викласти у вільній і зручній  формі, свої міркування.

Важливою умовою вірогідності даних служать:  композиція анкети та її графічне оформлення. Анкета – це не довільний набір питань, а цілісний документ, сценарій бесіди з респондентом. От чому необхідно   при оформленні анкетної документації  звертати увагу на чіткий шрифт, достатність місця для запису вільних відповідей.  Сам бланк анкети повинен бути надрукований типографським  засобом  або набраний на комп'ютері, але не допустимо, щоб він був написаний від руки, навіть каліграфічним  почерком. Такі анкети вважаються не дійсними.

счетчикиЯндекс.Метрика

статистика сайта

Посетители
65
Материалы
118
Количество просмотров материалов
687844