меню сайта

вход

мой Донецк

 

Полянин Юрий Анатольевич. Дистанционное обучение

Функції маркетингу

                    Функції маркетингу

  Марке́тингові фу́нкції —це окремі види або комплекси видів спеціалізованої діяльності культзакладів, що здійснюються в процесі розробки нових проектів з метою їх реалізації, та отримання прибутку. З цього  приводу розглянемо слідуючі функції маркетингу товарів духовної продукції:.

Аналітична функція:

·  вивчення ринку як такого;

·  вивчення споживачів;

·  вивчення фірмової структури ринку;

·  вивчення товару;

·  аналіз внутрішнього середовища підприємства.

Виробнича функція:

·  організація виробництва нових товарів;

·  організація матеріально-технічного забезпечення;

·  управління якістю та конкурентоспроможністю продукції.

Збутова функція:

·  організація системи товароруху;

·  впровадження цілеспрямованої товарної політики;

·  організація сервісу;

·  впровадження цілеспрямованої збутової політики...

Функція управління:

.  планування маркетингової діяльності;

.  організація маркетингової діяльності;

.   інформаційне забеспечення ;

.   контроль маркетингової діяльності.

    Аналітична функція

Аналітична функція маркетингу існує для проведення маркетингових досліджень  різних масштабів і як результат – розробка маркетингових планів стратегічного та оперативного рівня. Основний зміст аналітичної функції маркетингу – проведення маркетингових досліджень для зниження невизначеності та ризику і прийняття обгрунтованіших маркетингових рішень.

Аналітична функція містить такі складники:

.  вивчення ринку регіону на наявність ТДП;

.  вивчення споживачів;

.  вивчення специфічних особливостей товару чи послуг.

Виробнича функція

Виробнича функція маркетингу призначена для формування і реалізації інноваційних  товарів духовної продукції, через розробку й підтримку програм створення нових товарів і вдосконалення наявних.

Виробнича функція містить такі складники:

.  організація виробництва нових товарів;

.  організація матеріально-технічного забеспечення;

.  управління якістю та конкурентноспроможністю продукції.

Організація виробничого процесу у структурі клубної установи, спрямована  на прийняття і ркалізацію рішення про розробку і постановку нових клубно-масових заходів, реалізація яких дасть змогу підвищити рівень задоволеності споживачів, посилить або сформує конкурентну перевагу та забеспечить одержання прибутку.

Оскільки конкурентноспроможність продукції становить сукупність властивостей товару, що забеспечує його здатність конкурувати з аналогами на конкурентному ринку в певний період часу, то перед культпрацівниками постає завдання формувати:

.   ціноутворення на товари духовної продукції;

.   виготовляти якісну продукцію, згідно вимогам часу;

.   організувати зворотній зв’язок з громадскістю.

Збутова функція

Збутова функція спрямована на створення ефективної збутової мережі для підтримування конкурентоспрооможної пропозиції культзакладу та реалізування її з найбільшою вигодою для себе. Ця функція передбачає організацію і формування збутових мереж, спроможних охоплювати цільвий ринок і швидко та ефективно збувати продукцію, адекватну творчим можливостям культзакладу.

Функція управління

Управління маркетингом – це систематичний цілеспрямований вплив на маркетингову діяльність через планування, організацію, мотивацію і контроль для досягнення маркетингових цілей, які ставить перед собою сучасний Центр організації дозвілля.

Управління маркетингом включає такі складники:

.  планування маркетингової діяльності;

.  організація маркетингової діяльності;

.  інформаційне забеспечення;

.  контроль за виконанням запланованих дій.

  Упрвлінська функція є запорукою ефективного виконання всіх функцій маркетингу, оцінка результатів реалізації стратегій, планів і програм, формування посадових функцій працівників відділів клубної установи, їхніх повноважень і відповідальності.

счетчикиЯндекс.Метрика

статистика сайта

Посетители
65
Материалы
118
Количество просмотров материалов
688824