меню сайта

вход

мой Донецк

 

Полянин Юрий Анатольевич. Дистанционное обучение

Сутність менеджменту в соціально-культурній сфері

Сутність менеджменту в соціально-культурній сфері

  Сучасне виділення соціально-культурного підходу в різних галузях бізнесу і менеджменту дозволяє по іншому підійти до осмислення проблеми культуроцентричності основних ціннісних орієнтацій народів у взаємозв’язку культур. Ця проблема є вельми актуальною для регіонів, де формується активна сфера розширення конкретної співпраці між менеджерами зокрема в області реклами, збуту тощо.

  В цих значущих сферах соціальних комунікацій облік взаємних відмінностей і соціокультурній сфері викликає теоретичний та практичний інтерес.

  Культура впливає на поведінку і спілкування не прямо, а опосередковано – через цінності, які знаходять віддзеркалення в професійній діяльності менеджерів, оскільки цінності багато в чому визначають ефективність діяльності менеджерів в цілому, а національні і культурні відомості впливають на відбір інформації в процесі спілкування, вибір мотиваційних стратегій на саму особу менеджера, її міжособові, соціальні відносини, навички взаємодії з іншими на основі найважливіших і глибинних принципів, що визначають його відносини з навколишнім світом.

  Не дивлячись на те, що менеджери, як професіонали, у всіх культурах дотримуються, в основному, одних і тих же цінностей – вони розрізняються залежно від відмінностей в організації соціально культурного середовища.

  Під менеджером розуміється система управлінської діяльності, що забезпечує успішне функціонування самих різних соціальних інститутів – організацій, покликаних здійснювати деяку соціально значущу діяльність.

  Взагалі, соціально-культурна сфера – складне, неоднозначне поняття. Одні автори визначають соціально-культурну сферу як сукупність підприємств, що випускають продукт, пов’язаний з життєдіяльністю людей, і в цьому випадку до соціально-культурної сфери відносять дуже багато галузей економіки, такі як автомобілебудування, виробництво побутової техніки та ін.

 

счетчикиЯндекс.Метрика

статистика сайта

Посетители
65
Материалы
118
Количество просмотров материалов
687881